Løpende gode sluttresultater med mini-gastrisk unngå Overvekts-Operasjoner


I de fleste tilfeller er den minste kvalifikasjonen for ting a betrakte som soker for handlingen et hundre pund. over egnet kroppsvekt eller disse med en hel kroppsmasseindeks pa forti eller hoyere.

Til tider vil en behandling bli vurdert for noen med et BMI pa 35 eller okt dersom pasientens medisinske profesjonelle bestemmer at vektproblemer knyttet til helsemessige forhold har fort til at helsetjenester vil trenge for kroppsvektsreduksjon, og etter legens tro er kirurgi tilsynelatende den eneste maten a utfore den fokuserte fettreduksjonen. I mange tilfeller kreves pasientene a vise bevis for at de gjor et forsok pa a redusere kroppsvekt nedgang, har v?rt ineffektive like for kirurgi vil bli autorisert.

Viktigere, etter a ha sagt det, er innvielsen pa individets element til nodvendig, omfattende uttrykksoppfolgingsoppfolgning. De fleste kirurger ma fa kunder til a vise serios motivasjon tarmslyng etter gastrisk bypass og en apenbar kjennskap til de betydelige diett-, trening- og helsemessige anbefalinger som ma folges for resten av livet etter a ha egen vektreduksjon. Det er praktisk talt hundrevis av diettprogrammer som kan oppnas. Flytting fra a spise plan til kosthold i en syklus av vekt oppna og avsla – yo-yo diett – som understreker hjertet, nyrene og andre organer kan ogsa v?re en generell helse mulighet. rnrnDoctors som foreskriver og overvaker a spise planer for sine kunder, oppretter vanligvis et skreddersydd system med det formal a sterkt begrense kaloriforbruket, men samtidig holde kostholdet. Disse maltidsplanene taster inn i to grunnklasser: rnrnLow Calorie Diet planer (LCD) er selvstendig forberedt slik at pasienten kan ta inn fem hundre til en 000 f?rre kalorier om dagen enn han eller hun brenner. rnrnVery Low Calorie Diet planer (VLCDs) begrenser vanligvis kaloriinntaket til 400 til 800 en arbeidsdag og tilskriver hoyere protein, redusert ekstra fettv?sker. mange personer pa virkelig lavt kalori diett planer bli kvitt betydelige mengder kroppsvekt.

  • Kosmetisk kirurgi og ogsa skjonnhetstrinn
  • Kosmetisk plastikkirurgi og deretter kosmetiske metoder
  • Kirurgisk behandling ogsa kosmetiske prosedyrer
  • Kosmetisk kirurgi ogsa kosmetiske trinn
  • Kosmetisk kirurgi eller skjonnhetsprogrammer

Kirurgisk behandling pluss kosmetiske operasjoner

Pa den annen side, etter at de har gatt tilbake til et normalt kosthold, far de fleste fett tilbake i lopet av 12 maneder. Ninety p.c av mennesker som samarbeider i alle spiseplanpakker vil fa tilbake den overvekt de har falt i to tiar. rnBehavior modifisering anvender rette for a hjelpe klienter forbedre deres inntak og mosjon vaner.

Som nedsatt kalori vekttap planer, oppforsel modifikasjon, i de fleste sufferers, resultater i begrenset setning prestasjon som har en tendens til a redusere like etter det aller forste kalenderaret. rnrnIf diettprogram og gjennomforingsendringer har mislyktes, og operasjonen er ditt kommende valg, er det viktig a forsta at spiseplan og gjennomforing av endring vil v?re avgjorende for vedvarende kroppsvekt nedgang etter dine medisinske prosedyrer. Den kirurgiske behandlingen selv er bare en programvare for a fa din menneskekropp startet med a miste kroppsvekt – i samsvar med diettprogram og gjennomforingsendringer som er essensielle av de fleste kirurger, vil identifisere din beste prestasjon. A starte en fysisk treningsplan kan v?re spesielt skremmende for en person som lider av sykdomsproblemer. Ditt velv?re problem kan gjore noen mengde kroppslig anstrengelse etter ikke mulig. De positive aspektene ved trening er apenbare, etter a ha sagt det.

  • Kosmetisk plastikkirurgi ogsa skjonnhetsteknikker
  • Kirurgisk behandling sammen med kosmetiske metoder
  • Plast kosmetisk kirurgi sammen med kosmetiske trinn
  • Plastikkirurgi eller skjonnhetstrinn

Og det er muligheter for a komme i gang. rnrnA National Institutes of Health og fitness undersokelse av tretten eksperimenter konkluderer med at kroppsaktivitet: rnrnresults i beskjeden fett nedgang i overvekt og overvektige mennesker

oker kardiovaskul?r helse, selv nar det ikke er noen kroppsvektnedgang

kan stotte opprettholde poundsreduksjon

Nye teorier som fokuserer pa kroppens angitte problem (kroppsvekten varierer hvor kroppen din er programmert til a veie og vil kjempe for a handtere den kroppsvekten) markerer den store betydningen av a trene.